Δημιουργία Λογαριασμού

main

* email
* firstname
* lastname
* telephone

address

* country_id
* zone_id
* city
* postcode
* address_1
newsletter